آشنایی با اساس کار سی سی دی (CCD):

اساس کار سی سی دی ها اثر فوتوالکتریک می باشد. در اتم های کریستال سیلیکون الکترونهایی در باند گسسته قرار میگیرند. پایین ترین باند انرژی را باند ظرفیت و باند بالاتر از آن را باند رسانش می نامند. بیشتر الکترونها در باند ظرفیت قرار می گیرند و با جذب گرما و یا انرژی فوتون نوری وارد باند رسانش می شوند. انرژی مورد نیاز برای انتقال الکترون از باند ظرفیت به باند رسانش مقدار ۱.۲۶ الکترون ولت می باشد. الکترونی که وارد باند رسانش می شود به راحتی میتواند در شبکه کریستالی سیلیکون حرکت کند.

ccd

ccd

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری مشخص شده اند *

ارسال نظر